Om föreningen

Föreningens fastighet Metallen 2 bebyggdes 1963 med tre bostadshus innehållande 119 lägenheter. Husen är belägna på Kyrkbergsvägen 20 och Harmonigatan 34-40. Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av Förvaltnings AB Castor.

I föreningen finns tillgång till

  • cykel- och mopedförråd
  • grillplatser
  • gym
  • hobbyrum
  • lekpark med lekstuga
  • solarium
  • övernattningslägenhet