Välkommen till BRF Metallen

Senaste nytt

Portarna låsta

Det har under en tid varit problem med att portarna låses under andra tider än nattetid. Felsökning pågår och tills problemet är löst kommer portarna att vara låsta dygnet runt.

Tidigare nyheter

Höjning av årsavgift och bredbandstillägg

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 2 % från och med 2022-01-01 på grund av ökade kostnader på löpande taxebudna avgifter (fjärrvärme, vatten, el m.m.)  och för att stärka föreningens ekonomi med anledning av vidtagna och kommande underhållsåtgärder.

Styrelsen har dessutom beslutat att höja bredbandstillägget till 120 kronor per månad från och med 2022-01-01 för att det ska motsvara föreningens faktiska kostnad för bredband.

Undersökning av intresse för installation av laddstolpar för elbilar

Styrelsen vill undersöka intresset för installation av laddstolpar för elbilar innan de går vidare med eventuella beslut. Anmäl ditt intresse genom att fylla i den lapp som landat i brevlådan och lämna den till föreningens vita brevlåda på Kyrkbergsvägen 20 A, senast 2021-12-31.

Kalender

Castor informerar

[wp-rss-aggregator template="castor"]